Nyt kun Amerikka on suurin juhlallisuuksin ja äänenpainoin saanut uuden presidentin, ei kukaan ole voinut välttyä kuulemasta niitä odotuksia joita uuteen presidenttiin, Obamaan asetetaan. Obamaa pidetään kuin uutena messiaana, joka ratkaisee niin Amerikan, kuin koko maailman ongelmat. On ymmärrettävää, että uuden alkaessa, varsinkin suurvallan presidentin vaihtuessa, odotukset ovat suuret. Välillä olen miettinyt miten vahva ihmisen täytyy henkisesti olla kestääkseen asetetut paineet.

Olen vahvasti sitä mieltä, että koskaan ei ole hyvääksi nostaa ketään ihmistä liian korkealle jalustalle. Tällaisestä henkilöpalvonnasta on surullisia esimerkkejä maailman historian varrelta. Valtaan kuuluu aina (suuri) vastuu. Karismaattisen johtajan kohdalla tämä korostuu. Hän saa helposti ihmiset puolelleen niin hyvässä kuin pahassa. Karismaattinen johtaja näyttää lausunnoillaan suuntaa, johon kansakunta on menossa. Karismaattinen johtaja voi kannustaa koko kansakuntaa ja yksityistäkin ihmistä pyrkimään hyviin tavoitteisiin. Obaman kohdalla tästä on jo osoituksia. Amerikkalaisissa on syttynyt uusi toivo ja into toimia yhdessä yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Tämä on hieno asia!

Kun nyt omassakin maassamme puhutaan presidentin valtaoikeuksista, olen miettinyt vallan olemusta. Valta on asia, jota on aina tavoiteltu. Vallasta taistellaan ja toisaalta valtaa tahdotaan rajoittaa. Tästä kotimaan keskustelusta tulee mieleen: kuka on oikeastaan objektiivinen arvioimaan sitä, minkä verran presidentillä tulee olla valtaa? Tuleva presidenttiehdokasko? Vai mahdollinen tuleva pääministeri? :-)

On hyvä ettei valta demokraattisessa valtiossa voi liikaa keskittyä yhdelle ihmiselle. Silti tässäkin vallan määrässä tuntuu olevan joidenkin mielestä liikaa. En ole aktiivinen poliittisesti enkä voi sanoa ymmärtäväni politiikasta paljon. Kuitenkin ajattelen, että olisi hyvä säilyttää presidentillä tietty määrä valtaoikeuksia. Presidentin lausunnot tietyissä ulkopoliittisissa yhteyksissä voivat olla hyvin merkittäviä. Ne kertovat maan poliittisista linjauksista ja suunnasta.

Myös Jeesukseen kohdistettiin suuria odotuksia. Kun opetuslapset näkivät Jeesuksen ihmeteot ja alkoivat käsittää että hän oli enemmän kuin tavallinen ihminen, he tahtoivat heti nostaa Jeesuksen jalustalle. Opetuslapset alkoivat myös kaavailla omaa tulevaisuuttaan suuren Messian seuraajina. He mietivät kuka heistä on suuri ja kuka saa istua ensimmäisillä istuimilla. :-) Hyvin inhimillisiä ajatuksia.

Jeesus ei kuitenkaa suostunut hänelle asetettuun rooliin. Kun hän Palmusunnuntaina ratsasti Jerusalemiin, ihmiset ottivat hänet vastaan kuin kuninkaan huiskuttaen palmunoksia ja huutaen hoosiannaa. He odottivat Messiasta, joka vapauttaa kansan vihollisten vallasta. Jeesus ei kuitenkaan suostunut tällaiseksi kuninkaaksi, sillä hänen tehtävänsä oli paljon suurempi.

Kun Jeesus alkoi puhua siitä, että hänen tiensä vie kärsimykseen ja kuolemaan, oli tämä kauhistus opetuslapsille. Heidän ajatusmalliinsa tämä ei sopinut lainkaan. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he ymmärsivät kuka Jeesus todella oli. Sen jälkeen he tahtoivat iloiten, jopa elämänsä uhraten, olla hänen seuraajiaan ja viestinsä eteenpäin viejiä.

On tärkeää että meillä on viisaita johtajia, ja ihmisiä jotka päättävät asioista, mutta kukaan ihminen ei voi pelastaa koko maailmaa. On tärkeää, että rukoilemme johtajiemme ja vallankäyttäjien puolesta. Tähän kehotettaan Raamatussa.

"Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1. Tim. 2:1-2)

Oikeaa vallankäyttöä on tuoda tarpeensa Jumalan tiettäväksi ja rukoilla hänen johdatustaan. Rukouksessa on suuri voima. Se liikuttaa Kaikkivaltiaan Jumalan kättä. Rukoillaan Jumalan tahdon tapahtumista niin omassa maassamme kuin koko maailmassa. Rukoillaan päättäjille viisautta tehdä oikeita ratkaisuja. Rukoillaan maailmalle rauhaa.